אמנים צעירים יוצרים

סדנת תמונת ירושלים במרקע

יום רביעי 5.7

בשעה 17:00