אמנים צעירים יוצרים

סדנת תכשטינות לילדים

לבנות – צמידים

לבנים – מחזיקי מפתחות