אמנים צעירים יוצרים

סדנת בניה מתמשכת

של בניית חנוכיית ענק להדלקה בקניון

מחומרים מתכלים וממוחזרים