אמנים צעירים יוצרים

חנוכית ענק להדלקה בקניון

*סדנא מתמשכת