אמנים צעירים יוצרים

יצירת שלט לחדר בטכניקת קוילינג