אמנים צעירים יוצרים - יצירת מחזיק פונפון אפרוח

בשיתוף מכחול וצבע