אמנים צעירים יוצרים - בניית חנוכיית ענק

סדנת בניה מתמשכת של חנוכיית ענק

אשר תודלק בהדלקה חגיגית בקניון בחנוכה